Konserter

Vi arrangerar spelningar och konserter genom hela Holland. Du kan välja att spela själv eller tillsammans med en kör eller orkester från Holland.
 

Vi råder att spela i samarbete med en kör eller orkester ifrån vårt land. Det är bra till kontakterna sinsemellan. Men även: medlemmar från körer eller orkestrar ifrån vårt land ser till att det kommer mera publik än när det bara görs publicitet till din kör eller orkester; man känner ju ännu inte er och era kvalitéer.

 

Läs mer ....