Music Trips

Music Trips arrangerar mycket tilldragande resor till Holland. Det är ett företag med 15 medarbetare. Direktören ar dirigenten/sångaren Nan van Groeningen som har många års erfarenhet med att arrangera resor för kör eller orkester till sina egna Holländska körer och orkestrar. Han har under de senaste åren även välkomnat många körer och orkestrar från olika länder.

 

Nan van Groeningen började med att erbjuda musikresor till Holland sedan några år tillbaka. Music Trips har kontakterna som behövs till att organisera din konsertresa till Holland. De har kontakter med många körer och orkestrar i Holland och dessutom kontakter med konsertsalar och kyrkor.

 

Music Trips lägger kontakterna till din kör eller orkester, med körer och orkestrar i Holland och organiserar konserterna. I Holland finns det många körer och orkestrar, och både medlemmarna i körerna som i orkestrarna tycker det är fantastiskt att välkomna musiker från utlandet. Publiken går dessutom gärna på sådana konserter!
Music Trips står för garanterat exklusivitet och en oförglömlig musikresa.

Läs mer ....